امروز پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۷:۴۲
شیر خودکار دریچه ای "کیزایران"

شیر خودکار دریچه ای "کیزایران"

شیر خودکار دریچه ای کیز ایران شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد . این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد .


جهت نصب افقی در موارد مصرف .


از سایز 1/2 اینچ تا 2 اینچ موجود میباشد .
Iran Iran
۵۷

شیر خودکار دریچه ای کیز ایران شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد . این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد .

جهت نصب افقی در موارد مصرف .

از سایز 1/2 اینچ تا 2 اینچ موجود میباشد .

موردی یافت نشد.